• Title demo 1Trụ sở chính: Số 140 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Title demo 2Hội nghị đại biểu người lao động
  • Title demo 3Cung cấp dịch vụ nạo vét kênh rạch
  • Title 4Làm sạch môi trường
  • Title 5Cung cấp dịch vụ nạo vét cống
  • Title 6Cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh đô thị
Title demo 11 Title demo 22 Title demo 33 Title 44 Title 55 Title 66
Photo Slider HTML by WOWSlider.com v5.2
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP MÔ HÌNH TỔ CÔNG NHÂN ĐƯỜNG PHỐ PHÒNG,  CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN NĂM 2014-2016
Sáng ngày 10/02/2017, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp xây dựng mô hình “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm” giai đoạn năm 2014-2016 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn năm 2017-2019.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm