Lượt truy cập

Đoàn thanh niên
Công ích quận Bình Thạnh tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ về vệ sinh môi trường thực hiện theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Chi tiết
Với tinh thần chuẩn bị khẩn trương và nghiêm túc. Sáng ngày 21/5/2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chi tiết
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm Chi tiết
An toàn giao thông 23/9/2012 (Ngày đưa tin: 28/04/2014)
Hưởng ứng phong trào an toàn giao thông, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh ra quân tình nguyện làm sạch đường ray Chi tiết
Ngày hội Bình Thạnh mến yêu 1/3/2014 (Ngày đưa tin: 28/04/2014)
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh làm mô hình giao thông Bình Thạnh trong không khí sôi nổi và hào hứng Chi tiết