Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động
Giao hữu thể thao nhằm thi đua lập thành tích Thiết thực chào mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019) đồng thời thực hiện Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua 5 năm 2019 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong các đơn vị Chi tiết
Sáng ngày 18/5/2019, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Chi tiết
Thực hiện Công văn số 910/UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc phân chia cụm, khối thi đua và phân công cụm, khối trưởng thi đua thuộc quận năm 2019. Chiều ngày 25/4/2019, Chi tiết
Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội và Nghị định số 44/2016 ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tổ chức 03 ngày huấn luyện nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 304 công nhân trực tiếp sản xuất thuộc đối tượng nhóm 3 và nhóm 4. Chi tiết