Lượt truy cập

GIỚI THIỆU
Quy mô - năng lực

Tp.HCM - 12/02/2014


Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh do UBND Thành Phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu. Tiền thân là Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh, là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo Quyết định số 6277/QĐ-UB-KT ngày 04/11/1997 của UBND Thành phố.

Quyết định sáp nhập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh vào Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh ngày 02/12/2003 (QĐ số 5242/QĐ-UB).

UBND thành phố Hồ Chí Minh chính thức phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngày 05/07/2010 (QĐ số 2883/QĐ-UBND).

Trải qua hơn 15 năm, từ chỗ chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh công ích, hiện nay Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã có những bước phát triển vượt bậc, quy mô được mở rộng, phát triển thêm nhiều lĩnh vực hoạt động, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

                   Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ chuyên môn cao là một trong những thế mạnh của công ty

Với thế mạnh về nhân lực và đội ngũ xe chuyên dụng hiện đại, hàng năm Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do UBND Thành phố giao, đồng thời chủ động mở rộng nguồn khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

           

Đội ngũ xe chuyên dụng các loại phục vụ tốt mọi yêu cầu công việc.

Ngành, nghề kinh doanh:

  1. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.
  2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
  3. Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc).
  4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.
  5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.
  6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
  7. Chuẩn bị mặt bằng.
  8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  9. Xây dựng công trình công ích.