Lượt truy cập

SẢN XUẤT - KINH DOANH
Chuẩn bị mặt bằng

Tp.HCM - 26/01/2014


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015), trong những năm qua, quận tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai các dự án, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa

 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh cũng tham gia và cung cấp dịch vụ chuẩn bị mặt bằng