Lượt truy cập

SẢN XUẤT - KINH DOANH
Kinh doanh bất động sản

Tp.HCM - 23/04/2014


Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ở, mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, dịch vụ mua bán cho thuê nhà ở