Lượt truy cập

SẢN XUẤT - KINH DOANH
Tư vấn xây dựng - đo đạc bản đồ

Tp.HCM - 23/04/2014


Là một công ty có thế mạnh trong việc xây dựng và thiết kế các công trình, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh cung cấp các dịch vụ về tư vấn xây dựng, đo đạc bản đồ

                                                                    Chung cư Lô D Phạm Viết Chánh