Lượt truy cập

SẢN XUẤT - KINH DOANH
Xây dựng công trình công ích

Tp.HCM - 24/04/2014


Bảo dưỡng và nâng cấp nhà thuộc sở hữu nhà nước giao cho Quận quản lý. Duy tu và bảo dưỡng công trình giao thông theo phân cấp. Đào và tái lập mặt đường, vỉa hè để gắn, dời đồng hồ nước, sửa chữa bể hệ thống cấp nước.

                                                          Công tác xây dựng Cầu Ông Ngữ - P.28

                                                         Công tác xây dựng công trình vỉa hè XVNT

                                                 Công tác xây dựng công trình (Công trình nâng cấp vỉa hè XVNT)

                                                                 Công tác tái lập mặt đường