Lượt truy cập

SẢN XUẤT - KINH DOANH
Xây dựng công trình dân dụng

Tp.HCM - 24/04/2014


Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, thi công xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp vừa nhỏ. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng

                                                Duy tu công trình công cộng - Sơn hàng rào công viên

                                                               Duy tu, sửa chữa bãi xe cơ quan