Lượt truy cập

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Bình Thạnh - Thực hiện Tổng vệ sinh tại tuyến rạch Thủ Tắc

Tp.HCM - 05/05/2014


Ngày 24/11/2013 Quận đoàn đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận và Ủy ban nhân dân phường 26 quận Bình Thạnh đã tiến hành phát động tổng vệ sinh tại tuyến rạch Thủ Tắc trước cổng trường THCS Lê Văn Tám – Phường 26 với sự tham gia của trên 150 đoàn viên, thanh niên và 60 công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận đã tiến hành vớt rác, lục bình trên rạch và phát hoang cỏ dại, thu gom rác, xà bần ven bờ rạch.

Thực hiện công văn số 2275/UBND-TNMT ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh về việc tổng vệ sinh tại tuyến rạch Thủ Tắc trước cổng trường THCS Lê Văn Tám – Phường 26.

Sau buổi phát động tổng vệ sinh các bạn đoàn viên, thanh niên và công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận đã thu gom hơn 120 tấn rác, lục bình, cỏ dại, xà bần…tại tuyến rạch Thủ Tắc trước cổng trường THCS Lê Văn Tám.

Thông qua hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, góp phần cải thiện hệ thống kênh rạch góp tay chung sức vì thành phố sạch xanh, vì sức khỏe cộng đồng.