TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo về việc quản lý, ký hợp đồng thuê nhà và bán nhà ở cũ thuộc SHNN theo quy định hiện hành

Tp.HCM - 30/08/2016