Tin tức & sự kiện
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THÔNG TIN CÔNG KHAI (Ngày đưa tin: 03/03/2020)
Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động. Chi tiết
THÔNG BÁO (Ngày đưa tin: 21/12/2019)
V/v sử dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy - Căn cứ quyết định 119/2018/NĐ-CP về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Ngày đưa tin: 12/10/2019)
CV số 12043/SXD-QLN&CS V/v giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Chi tiết
TUYỄN DỤNG (Ngày đưa tin: 25/09/2019)
Cần tuyển 01 nhân viên Vận hành chung cư Chi tiết