Lượt truy cập

Tin tức & sự kiện
THÔNG BÁO (Ngày đưa tin: 04/12/2020)
Thông báo về việc đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm việc Chi tiết
THÔNG BÁO (Ngày đưa tin: 02/12/2020)
Về việc đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm việc Chi tiết
(Ngày đưa tin: 07/08/2019)
Căn cứ văn bản số 288/UBND-TCKH ngày 24/01/2019 của UBND Q.Bình Thạnh về phê duyệt chủ trương thanh lý phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thanh Chi tiết