• Title demo 1Trụ sở chính: Số 140 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Title demo 2Hội nghị đại biểu người lao động
  • Title demo 3Cung cấp dịch vụ nạo vét kênh rạch
  • Title 4Làm sạch môi trường
  • Title 5Cung cấp dịch vụ nạo vét cống
  • Title 6Cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh đô thị
Title demo 11 Title demo 22 Title demo 33 Title 44 Title 55 Title 66
Photo Slider HTML by WOWSlider.com v5.2
KHỐI THI ĐUA 4 KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC QUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018
Chiều ngày 12/4/2018, tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, đơn vị được phân công nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua 4 khối các doanh nghiệp thuộc quận tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm