Lượt truy cập

Đảng bộ
Ngày 26/7/2022, Chi bộ 1, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đ/c Nguyễn Xuân Ngà - Nhân viên Phòng Quản lý Nhà - Phó Bí Thư Đoàn Công ty Chi tiết
Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ra mắt không gian văn hóa, Góc văn hóa Hồ Chí Minh Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh Chi tiết
Sáng ngày 19/5/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chi tiết
Sáng ngày 13/3/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Qui định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị Chi tiết
Sáng ngày 19/01/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức của Công ty. Chi tiết