Đảng bộ
Sáng ngày 19/5/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chi tiết
Sáng ngày 13/3/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Qui định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị Chi tiết
Sáng ngày 19/01/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức của Công ty. Chi tiết
Sáng ngày 18/8/2017, Đảng bộ Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ Công ty. Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty trong năm 2017. Chi tiết
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 14/02/2017 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2020. Chi tiết