Đoàn thanh niên
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm Chi tiết
An toàn giao thông 23/9/2012 (Ngày đưa tin: 28/04/2014)
Hưởng ứng phong trào an toàn giao thông, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh ra quân tình nguyện làm sạch đường ray Chi tiết
Ngày hội Bình Thạnh mến yêu 1/3/2014 (Ngày đưa tin: 28/04/2014)
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh làm mô hình giao thông Bình Thạnh trong không khí sôi nổi và hào hứng Chi tiết
Trồng cây ở Phường 28 (Ngày đưa tin: 13/02/2014)
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh tích cực tham gia trồng cây xanh tại Phường 28, Quận Bình Thạnh Chi tiết