Đảng bộ
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Tp.HCM - 26/01/2018


HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN
 CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU
BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

 

     Sáng ngày 19/01/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức của Công ty.

     Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng gồm các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt nội dung các Nghị quyết

     Có 120 cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức của Công ty tham dự học tập Nghị quyết.

     Các Nghị quyết trên đã được đồng chí Lưu văn Cường, Bí thư Đảng ủy công ty trực tiếp trình bày với Hội nghị. Từng Nghị quyết đã được trình bày các vấn đề: tình hình và nguyên nhân; mục tiêu tổng quát; mục tiêu cụ thể; nhiệm vụ, giải pháp và việc vận dụng thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty trong những năm tới.

     Cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức của Công ty tham dự Hội nghị đã tập trung lắng nghe, tinh thần học tập nghiêm túc.