Đoàn thanh niên
Ngày hội Bình Thạnh mến yêu 1/3/2014

Tp.HCM - 28/04/2014


Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh làm mô hình giao thông Bình Thạnh trong không khí sôi nổi và hào hứng

                                                             Và đây là thành quả của cả nhóm