Đoàn thanh niên
Trồng cây ở Phường 28

Tp.HCM - 13/02/2014


Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh tích cực tham gia trồng cây xanh tại Phường 28, Quận Bình Thạnh