Lượt truy cập

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo Công ty

Tp.HCM - 17/02/2014


DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

ÔNG HOÀNG QUỐC TIẾN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

2

LÊ TRÍ BÁ

Giám đốc

3

BÀ PHẠM THỊ ÁNH HỒNG Thành viên Hội đồng thành viên

4

BÀ TRẦN THỊ THÙY DUNG

Kiểm soát viên

5

ÔNG NGUYỄN NGỌC NGA

Phó Giám đốc

6

  Phó Giám đốc

 

 

II. CÁC PHÒNG, ĐỘI TRỰC THUỘC

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

2

ÔNG TRỊNH HUY DƯỠNG

Trưởng phòng Kế hoạch Dự án

3

ÔNG NGUYỄN ANH QUÂN

Kế toán trưởng

4

ÔNG HOÀNG VĂN THỌ

Trưởng phòng Kỹ thuật

5

BÀ LÊ THỊ THANH BÌNH

Phó Trưởng phòng Quản lý nhà

6

ÔNG PHẠM QUANG

Đội trưởng Đội vệ sinh

7

ÔNG HUỲNH CÔNG TRÍ

Đội trưởng Đội công viên cây xanh

8

ÔNG PHẠM ĐÌNH NGHỊ

Đội trưởng Đội Công trình

9 ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG Đội trưởng đội Vận chuyển

 

III. CÔNG ĐOÀN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tịch

2

ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG

Phó Chủ tịch

 

IV. ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 

Bí thư

2

 

Phó Bí thư

 

V. ĐẢNG BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

ÔNG HOÀNG QUỐC TIẾN

Bí thư

 

  • BCH Đảng bộ: 05 người
  • Có 02 chi bộ trực thuộc