Lượt truy cập

GIỚI THIỆU
Sơ đồ tổ chức

Tp.HCM - 13/02/2014


Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh 

Quy mô được mở rộng, phát triển thêm nhiều lĩnh vực hoạt động, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động.