TIN TỨC - SỰ KIỆN
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ QUÝ II NĂM 2018

Tp.HCM - 08/08/2018


HỘI NGHỊ

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ QUÝ II NĂM 2018

GIỮA LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

     Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Công ty. Sáng ngày 31/7/2018, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ quý II năm 2018 giữa người sử dụng lao động và người lao động.

     Tham dự và chủ trì Hội nghị có sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng thành viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Chủ tịch và các ủy viên BCH Công đoàn, thành viên Tổ đối thoại và 150 đại biểu được bầu chọn cho gần 400 CNVC-NLĐ Công ty.

     Chủ trì Hội nghị đối thoại: Giám đốc Công ty.

     Các nội dung Hội nghị đối thoại quý II năm 2018 tập trung vào các kiến nghị của người lao động như sau:

     - Đề nghị xem xét tăng tiền ăn giữa ca;

     - Cấp bù lương cho công nhân Đội Công viên cây xanh do làm thêm giờ vào chiều thứ bảy;

     - Trang bị bảo hộ lao động bổ sung như nón bảo hộ, giày bảo hộ công nhân tổng vệ sinh vớt rác rạch;

    - Tham quan nghỉ mát đối với CNVC-NLĐ chỉ tổ chức 1 lần/1 kỳ trong năm, không nên tổ chức thêm cho CNVC-NLĐ đạt các danh hiệu thi đua vì đã được khen thưởng bằng tiền tương ứng với danh hiệu thi đua.

     Lãnh đạo Công ty đã được báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tình hình ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm như sau: Doanh thu là 70 tỷ đồng, đạt 39%; tổng nộp ngân sách 12,5 tỷ đồng, đạt 43%; lợi nhuận 3,9 tỷ đồng, đạt 39% so với kế hoạch năm. Trong đó, cơ cấu doanh thu hoạt động quét – thu gom rác chiếm tỷ trọng 44,6%, doanh thu công trình chiếm tỷ trọng 33,7%. Còn lại các hoạt động khác chiếm 21,7% tổng doanh thu.

     Lãnh đạo Công ty đồng ý xem xét các kiến nghị của CNVC-NLĐ và sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.

     Thông tin mức khen thưởng lễ 02/9 năm 2018 là 2 triệu đồng/người.

     Qua buổi đối thoại, người lao động và lãnh đạo Công ty tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thực hiện quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Công nhân Đội Vệ sinh kiến nghị với lãnh đạo công ty

Ông Dương Hồng Nhân – Giám đốc công ty giải đáp kiến nghị của người lao động

Ông Lưu Văn Cường - Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo Hội nghị

CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q. BÌNH THẠNH