Lượt truy cập

TIN TỨC - SỰ KIỆN
KHỐI THI ĐUA 2 CÁC CTY TNHH MTV DVCI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2016

Tp.HCM - 28/04/2016


KHỐI THI ĐUA 2 CÁC CTY TNHH MTV DVCI

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2016

     Ngày 22/4/2016, tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, các đơn vị thuộc khối thi đua 2 tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua về việc quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Đ/c Dương Hồng Nhân – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (đơn vị Khối trưởng khối thi đua 2 năm 2016) chủ trì hội nghị.

Đ/c Dương Hồng Nhân – Khối trưởng Khối Thi đua 2 chủ trì Hội nghị

     Khối Thi đua 2 gồm 6 đơn vị là các Công ty TNHH MTV DVCI: Quận 4, 6, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận. Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của đại diện Ban Thi đua  - Khen thưởng Thành phố,  đại diện các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất thông qua quy chế hoạt động; kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, thang điểm thi đua và nội dung giao ước thi đua năm 2016 với nhiều nội dung cụ thể, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong khối. Theo đó, năm 2016, các đơn vị thuộc khối thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời giao ước thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh...

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận các tiêu chí thi đua năm 2016

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đại diện Ban TĐ-KT Thành phố

Khối Thi đua 2 ký giao ước thi đua

     Với khẩu hiệu hành động phong trào thi đua gắn với “Đổi mới – hiệu quả - phát triển”, đ/c Dương Hồng Nhân – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (đơn vị Khối trưởng khối thi đua 2 năm 2016) đã phát động phong trào thi đua trong toàn khối, đồng thời 6 thành viên của khối thi đua cùng hưởng ứng ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được