Lượt truy cập

TIN TỨC - SỰ KIỆN
SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 KHỐI THI ĐUA 2 CÁC CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Tp.HCM - 09/08/2016


SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

KHỐI THI ĐUA 2 CÁC CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

        Sáng ngày 26/7/2016, Khối thi đua 2 các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích  tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016 và giao lưu học tập mô hình hoạt động tiêu biểu của khối. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Danh - đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, lãnh đạo, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và chuyên trách thi đua khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua 2.

       Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 báo cáo mô hình hoạt động tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2016 “Mô hình tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh ngay từ đầu năm 2014 đã ký kết liên tịch với Công an quận Bình Thạnh thực hiện mô hình này. Hàng năm, 2 đơn vị đã tiến hành sơ kết kết quả liên tịch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng chống tội phạm cho công nhân Đội Vệ sinh và Đội Công viên cây xanh của công ty.

       Trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đồng thời gắn phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động của Thành phố năm 2016 “Đổi mới – hiệu quả - phát triển”, các thành viên của khối cùng hưởng ứng thi đua, đồng sức đồng lòng trong triển khai thực hiện các hoạt động chung của khối theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về nội dung báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của khối. Trong đó, tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua do khối phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016 và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

       Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố đánh giá báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016 của Khối thi đua 2. Đề nghị khối cần tổ chức các chuyên đề nhằm giải quyết các khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của các công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  của các doanh nghiệp trong khối.