Lượt truy cập

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH

Trụ sở chính: Số 140 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 38.060036 – 35.162606 Fax: 35.164653

Điện thoại P. Tổ chức hành chánh: 35162606 - Fax: 35164653

Điện thoại P. Quản lý nhà: 35164876 - P. Kế Toán: 35162933

Điện thoại P. Kế hoạch - Dự án: 35164652 - P. Kỹ thuật: 35164877

Điện thoại Đội Công trình: 35161849 - Đội Vệ sinh: 38433353

Điện thoại Đội Công viên cây xanh: 35109015

Bản đồ khu vực: (Xem bản đồ lớn)