Lượt truy cập

Quản lí chung cư, nền đất - Thông tin
THÔNG BÁO (Ngày đưa tin: 13/03/2019)
Thông báo không thu tiền các quyết định mua căn hộ chung cư theo quyết định bố trí tái định cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng trường Cán Bộ Thành Phố (các trường hợp có thông báo giá bán chính thức ngay 13/12/2018) Chi tiết
Tin nổi bật