Quản lí chung cư, nền đất - Văn bản pháp lý
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tiền hành triển khai công tác: hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuê nhà và mua nhà theo quy định... Chi tiết