Quản lí nhà ở thuộc SHNN - Văn bản pháp lý
THÔNG BÁO (Ngày đưa tin: 24/06/2019)
Về việc điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Chi tiết
Về việc thông tin bán nhà ở cũ thuộc SHNN. Chi tiết
Công văn số 7521/VP-ĐT (Ngày đưa tin: 23/08/2018)
Về áp dụng bảng giá đất năm 2014 đối với các trường hợp đã nộp đơn mua nhà ở cũ thuộc SHNN từ ngày 22/4/2013 đến trước ngày 06/6/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết
Về việc giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc SHNN đối với các trường hợp thuộc diện đối tượng người có công cách mạng, chưa được hưởng chính sách nhà ở, đất ở, có đơn mua nhà trước ngày 06/6/2013. Chi tiết
Công văn số 13278 (Ngày đưa tin: 23/08/2018)
Về giải quyết bán nhà ở cũ thuộc SHNN đối với trường hợp nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật. Chi tiết