Thông tin công khai
Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 Chi tiết
BC công khai thông tin Doanh nghiệp năm 2014 Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TÁI BÌNH DƯƠNG (PACIFIC AUDIT) Chi tiết
Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và tiến hành ký thỏa ước với Người Lao Động Chi tiết
TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2013 Chi tiết